Mladí ateisté neočekávají od církve nic, věřící důslednost a čistotu

Francie. Co očekávají mladí lidé od církve? Francouzští biskupové na svém plenárním zasedání probírali výsledky ankety a průzkumů, které na papežovu výzvu prováděli v širokém rozsahu mezi mládeží, v rámci příprav na příští biskupskou synodu. Závěry plynoucí z průzkumu nejsou optimistické. Ukazuje se, že většina mladých Francouzů už od církve nic neočekávají. zpravidla jim nic neříká, a proto je jim také lhostejná.

Průzkumy provedené biskupskou konferencí ukazují, jak obtížné je předávat, rozvíjet a zachovat křesťanskou víru mezi mladými. Skutečnost, že žijí v multikulturním a mnohonáboženském světě představuje další obtíž. Negativně ovlivňuje pastoraci mládeže také trvající a dlouhodobá krize povolání. Mladí kněží proto chybějí a starší nejsou vždy připraveni pracovat s mládeží. Mladí lidé, kteří jsou angažovaní v životě církve, požadují, aby byla konsekventní, čistá a příkladná.

Zajímavým dodatkem k francouzskému raportu je nicméně výčet těch pastoračních aktivit, které se mezi mladými osvědčily. Jsou to skauting, poutě do Taizé, katolické bary nebo tzv. „Rok pro Boha“, totiž roční duchovní formace v komunitě, daleko od shonu běžného života.

Zdroj: Radio Vaticana Foto_ Kostol v Dieppe, Francie, CC search

Více informací o muzikálu The Way Back

Categories: Zahraničí

Leave A Reply

Your email address will not be published.