Sekce:Komentáře

Manželství je praktické soužití, které kombinuje přátelství, rodinnou péči, erotickou přitažlivost, společné zájmy, finanční management, a spousta dalšího. Když manželství funguje…

I. Dorazil na Staré Město, do míst, kde kdysi v reformačních dobách Jakoubek ze Stříbra začal lidem podávat víno z kalicha. Dosud…

Mezi faráři byl člověk jménem Novotný, doktor teologie. Ježíšovy činy a jeho učení mu už dlouho nedávaly spát. Jednou v noci…

Letošní rok je rokem reformace. Co s ní? Vždyť je to tak dávno. Hus, Luther, Kalvín a další, vždyť je mezi…