Komentáře

Dan Drápal: Vysvobození a prohry

Napsal(a): Dan Drápal, psáno pro elektronický časopis Tabita, www.etabita.cz, převzato se svolením autora | Zveřejněno: Pondělí, 20. října 2014, 7:21 (CEST)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

Co se stane, když se obrátí líný člověk? Velice často pak máte líného křesťana. Co se stane, když se obrátí člověk vznětlivý? Velice často pak máte popudlivého křesťana. A co se stane, když se obrátí nedůvěřivý člověk? Pak máte velice často co do činění s velmi kritickým křesťanem.

Dan Drápal: Vysvobození a prohry
Dan Drápal.
(Archiv D. Drápala)

Apoštol Pavel o nás křesťanech říká, že jsme nové stvoření (2K 5,17). Lenost, vznětlivost nebo přehnanou kritičnost můžeme zařadit mezi „skutky těla“ (Ga 5,19). V některých případech byla jedním z důvodů, proč jsme se obrátili, naděje, že nebudeme pokračovat v tom, co jsme už sami rozpoznali jako škodlivé, nežádoucí, ne-li přímo odporné.

Vím o lidech, kteří v samotném okamžiku obrácení zakusili zázrak. Vzpomínám na bratra, který byl těžký alkoholik, a po setkání s Kristem byl z této závislosti ihned dokonale vysvobozen. Vzpomínám na sestru, která byla hodně „na prachy“, a ihned po obrácení se stala velmi štědrou. Peníze, které pro ni byly modlou, pro ni najednou nic neznamenaly. Možná něco takového zakusil i výběrčí daní Zacheus (L 19,1-8).

Jak to, že to někdy „funguje“ a někdy ne? Na tuto otázku odpověď neznám. Jsou ale věci, jimiž jsem si jist:

1. Vždy má smysl hledat svobodu od špatných vlastností a návyků.
2. Proměna je možná.
3. Podmínkou požehnaného života s Bohem není bezhříšnost, ale upřímnost.

Dnes se chci zastavit u jednoho konkrétního problému, na který můžeme narazit na své cestě za svobodou v Kristu. Mám na mysli situaci, kdy už chodíme nějakou dobu ve svobodě, máme za to, že problém, s nímž jsme dlouho zápasili, je již vyřešen, a najednou znovu padneme. Nastane jakási recidiva.

Nemá cenu si zastírat, že jde o velice nebezpečnou situaci. Největším nebezpečím v dané chvíli ovšem není sám fakt, že jsme (opět) selhali. V dané chvíli nás více ohrožuje toto dvojí:

1. Ztráta upřímnosti.
2. Ztráta naděje.

Představte si situaci, kdy jste vydávali nádherné svědectví o svém vysvobození. Vaše slova mnohé povzbudila a dodala jim naději. A najednou tohle… Zatímco v okamžiku obrácení nebylo žádným problémem vyznat daný hřích, najednou je to problémem obrovským! Co si o mně lidé pomyslí? Nebudu za šaška? Což si mohu dovolit zklamat ty, kdo se radovali z mého vysvobození?

Můžete si být jisti, že Boží nepřítel se bude pečlivě starat, abyste se utápěli v podobných myšlenkách. Nicméně pamatujte na to, co bylo řečeno: Podmínkou požehnaného života s Bohem není bezhříšnost, ale upřímnost. To platí o vašem selhání. A uvědomit si to je ještě mnohem důležitější než před ním.

I ztráta naděje je nesmírně nebezpečná. Někteří lidé sice Boha neopustí a neupadnou do neupřímnosti, ale dojdou k nesprávnému závěru, že proměna vlastně není možná. Pokud zůstanou křesťany, pohybují se mnohdy v neustálém koloběhu vyznávání – hřešení – vyznávání – hřešení. Vyznávání je stále povrchnější a hřešení stále snazší.

Nechceme-li upadnout do neupřímnosti a beznaděje, musíme si neustále připomínat, že Kristus zemřel právě proto, že jsme byli hříšní, a že zemřel i za hříchy, kterých jsme se dopustili po obrácení. Naše naděje není v tom, že už jsme proměněni – naše naděje je v Kristu.

Neztrácejme ovšem naději, že proměna opravdu je možná. Jen je to složitější, než jsme si mysleli. Rozhodně nám nepomáhá, že žijeme v době, která chce všechno hned – máme instantní kaši, instantní kávu, a tak se domníváme, že existuje něco jako instantní svatost. (Ona ve skutečnosti existuje – ovšem v tom smyslu, že se stáváme svatými, jakmile se skryjeme v Kristu, nikoli v tom smyslu, že od tohoto okamžiku svatě jednáme.)

Jako církev jsme společenství putujících, nikoli společenství dokonalých. Společenství chybujících, nikoli společenství v těch, kdo již dorazili do cíle. Pokud se nám podaří vytvořit společenství, v němž mohou lidé upřímně vyznávat svá selhání, zakusíme, že si navzájem pomáháme uchovat naději... a zakoušet skutečné vysvobození.

Copyright © 2014 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Nejčtenější
Inzerce